تقاطع غیرهمسطح شهدای ارتش شهر کرج

در بازنگري طرح تفصيلي شهر كرج، كريدورهايي به عنوان معابر درجه يك تعريف شده‌اند تا با افزايش جذب ترافيك عبوري، بخشي از سطوح تردد به‌ويژه در معابر مركزي شهر آزاد شود. ايجاد كريدورهاي مهم شمالي و جنوبي در راستاي افزايش كارايي شبكه معابر شهر و آثار و فوايد اقتصادي اجتماعي و زيست‌محيطي فراواني كه در پي دارد سبب شده تا پل شهداي ارتش همانند دو پل بصيرت و جانبازان از اولويت‌هاي اصلي شهر در نظر گرفته شود.

اين پل به طول 575 متر و عرض عرشه 66/24متر، جمعا داراي شش باند عبوري رفت و برگشت است. رمپ‌ها بصورت خاك مسلح اجرا شده و سيستم عرشه پل، دال بتني مجوف است. اين پل در جاده ملارد، فلكه پنجم فرديس واقع شده است.
قابل ذکر است این پروژه نزدیک به سه ماه زودتر از موعد مقرر به کارفرمای محترم تحویل گردیده است.

مشخصات كلي و احجام پروژه:

 • نوع قرارداد: طراحی، تأمین متریال و ساخت (EPC)
 • کارفرما:  شهرداری کرج
 • مشاور کارفرما: مهندسین مشاور سازیان
 • مشاور همکار: مهندسین مشاور رهاب
 • تاریخ شروع عملیات اجرایی: خرداد ماه 1389
 • مدت قرارداد: 12 ماه
 • طول پل اصلي: 2×250 متر
 • بزرگترين دهانه پل: 20 متر
 • عرض سواره روي پل اصلي: 75/10 متر
 • تعداد رمپ‌هاي دسترسي: 4 رمپ
 • تعداد پايه‌هاي پل اصلي و جانبي‌ها: 26 پایه
 • مجموع طول مسير‌هاي اصلي و فرعي: 560 متر
 • نوع و سيستم پايداري پل:   سازه بتنی با دال مجوف
 • مساحت عرشه پل: 6250 متر مربع
 • حجم بتن‌ريزي: 9500 مترمكعب
 • وزن آرماتوربندي: 1550 تن
 • سطح قالب‌بندي: 13200 مترمربع

اطلاعات پروژه

موقعیت پروژه:
البرز، کرج
منطقه:
---
نوع پروژه اجرایی:
جاده
 
تاریخ شروع پروژه:
شنبه, 01 خرداد 1389
تاریخ پایان پروژه:
یکشنبه, 01 خرداد 1390