پل حافظ شهر کرج

تردد وسايل نقليه عبوري از ميدان حافظ شهر کرج فاقد ايمني لازم بوده و به خصوص حركت ورود به ميدان از سمت خط چهارحصار (ادامه مسير چالوس-كرج) پر مخاطره است. به منظور رفع اين مشكل و ايمن‌سازي تقاطع خط چهارحصار با بلوار شهيد مدرس (خلج آباد) احداث يك پل بر روي اين بلوار به صورت غير هم‌سطح در دستور کار قرار گرفت.

پل حافظ، ابنيه فني و مسيرهاي محدود تقاطع در انتهاي بلوار مدرس و در محل تقاطع خط 4 حصار با بلوار شهيد مدرس ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته اند.  

مشخصات كلي و احجام پروژه:

 • نوع قرارداد: طراحی، تأمین متریال و ساخت (EPC)
 • کارفرما:  شهرداری کرج
 • مشاور کارفرما: مهندسین مشاور گذر راه
 • مشاور همکار: مهندسین مشاور رهاب
 • تاریخ شروع عملیات اجرایی: فروردین ماه 1391
 • مدت قرارداد: 12 ماه
 • طول عرشه پل اصلي: 5/75 متر
 • بزرگترين دهانه پل: 40/33 متر
 • عرض سواره روي پل اصلي: 5/10 متر
 • تعداد رمپ‌هاي دسترسي: 2 رمپ
 • تعداد پايه‌هاي پل اصلي و جانبي‌ها: 3 پایه
 • مجموع طول مسير‌هاي اصلي و فرعي: 250 متر
 • نوع و سيستم پايداري پل: سازه فلزي با دال کامپوزیت
 • مساحت عرشه پل:  900 متر مربع
 • حجم بتن‌ريزي: 1600 مترمكعب
 • وزن آرماتوربندي: 1100 تن
 • سطح قالب‌بندي: 7000 مترمربع

اطلاعات پروژه

موقعیت پروژه:
البرز، کرج
منطقه:
2
نوع پروژه اجرایی:
جاده
 
تاریخ شروع پروژه:
چهارشنبه, 02 فروردين 1391
تاریخ پایان پروژه:
پنج شنبه, 01 فروردين 1392