پل حامی شهر کرج

میدان حافظ در انتهای بلوار شهید مدرس در محل تلاقی خط چهار حصار با بلوار شهید مدرس قرار گرفته است. با توجه به ارتباط میدان حافظ و میدان کرج از طریق پل قدیم الاحداث حامی که پر ترددترین میدان این کلان شهر می باشد. ضرورت احداث و بهره برداری از پل جدیدی در کنار آن در جهت کاهش بار ترافیکی محور میدان حافظ و میدان کرج احساس می گردید. در همین راستا و به دلیل تجربه شرکت هنزا در اجرای پروژه های پل به صورت EPC، عملیات طراحی و ساخت پروژه پل حامی به شرکت هنزا واگذار گردید.

مشخصات كلي و احجام پروژه:

 • نوع قرارداد: طراحی، تأمین متریال و ساخت (EPC)
 • کارفرما: شهرداری کرج
 • مشاور کارفرما: مهندسین مشاور گذر راه
 • مشاور همکار: مهندسین مشاور رهاب
 • تاریخ شروع عملیات اجرایی: اسفند ماه 1391
 • مدت قرارداد:  12 ماه
 • طول عرشه پل اصلي: 67 متر
 • بزرگترين دهانه پل: 35 متر
 • عرض سواره روي پل اصلي: 75/10 متر
 • تعداد رمپ‌هاي دسترسي: 1 رمپ
 • تعداد پايه‌هاي پل اصلي و جانبي‌ها: 10 پایه
 • مجموع طول مسير‌هاي اصلي و فرعي: 120 متر
 • نوع و سيستم پايداري پل: پل قوسي – بتن مسلح
 • مساحت عرشه پل:  800 متر مربع
 • حجم بتن‌ريزي: 4500 مترمكعب
 • وزن آرماتوربندي: 800 تن
 • سطح قالب‌بندي: 5500 مترمربع

اطلاعات پروژه

موقعیت پروژه:
البرز، کرج
منطقه:
2
نوع پروژه اجرایی:
جاده
 
تاریخ شروع پروژه:
سه شنبه, 01 اسفند 1391
تاریخ پایان پروژه:
چهارشنبه, 30 بهمن 1392