اخبار و اطلاعیه های شرکت راه و ساختمان هنزا


 بهره برداری از طرح زیرگذر میدان جهاد شهریار

بهره برداری از طرح زیرگذر میدان جهاد شهریار

انتخاب پروژه حصارک شرکت هنزا به عنوان طراح بتنی برتر سال 1400

انتخاب پروژه حصارک شرکت هنزا به عنوان طراح بتنی برتر سال 1400

فعالیت آزمایشی عرشه اصلی پل قدس به روی خودروهای عبوری

فعالیت آزمایشی عرشه اصلی پل قدس به روی خودروهای عبوری