کلیه پروژه های شرکت راه سازان و ساختمان هنزا

در این بخش شما به کلیه پروژه های این شرکت دسترسی دارید، پروژه های با تگ های مختلفی دسته بندی شده است.


تبادل انتهای همت و کنارگذر شمالی کرج

تبادل انتهای همت و کنارگذر شمالی کرج

احداث جاده و پل جدید دسترسی به جزیره نگین بوشهر

احداث جاده و پل جدید دسترسی به جزیره نگین بوشهر

تقاطع های غیر همسطح میدان های جهاد و بسیج شهریار

تقاطع های غیر همسطح میدان های جهاد و بسیج شهریار

شعبه و اداره امور بانک رفاه استان فارس

شعبه و اداره امور بانک رفاه استان فارس

تقاطعات غیرهمسطح آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان

تقاطعات غیرهمسطح آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان

تقاطع غیرهمسطح خوارزمی کرج

تقاطع غیرهمسطح خوارزمی کرج

تقاطع غیرهمسطح قدس- ایستگاه سرعین شهر اردبیل

تقاطع غیرهمسطح قدس- ایستگاه سرعین شهر اردبیل

برج آفرينش

برج آفرينش

مجتمع مسکونی- تجاری ايران زمين

مجتمع مسکونی- تجاری ايران زمين

مجتمع مسکونی ایوان

مجتمع مسکونی ایوان

تقاطع غیرهمسطح حصارک شهر کرج

تقاطع غیرهمسطح حصارک شهر کرج

پل حامی شهر کرج

پل حامی شهر کرج

پارکینگ شهرداری کرج

پارکینگ شهرداری کرج

پل حافظ شهر کرج

پل حافظ شهر کرج

پروژه هزار و یک شهر

پروژه هزار و یک شهر

بازار چارسو

بازار چارسو

تقاطع غیرهمسطح شهدای ارتش شهر کرج

تقاطع غیرهمسطح شهدای ارتش شهر کرج

تقاطع غیرهمسطح بصيرت شهر کرج

تقاطع غیرهمسطح بصيرت شهر کرج

تقاطع غير همسطح جانبازان شهر کرج

تقاطع غير همسطح جانبازان شهر کرج

برج شاهنامه

برج شاهنامه