تقاطع غیرهمسطح قدس- ایستگاه سرعین شهر اردبیل

موضوع بررسی معضلات ترافيك شهر اردبيل از حدود سال‌هاي 82 و 83 به مطالعه گذاشته شده و تصميماتي از قبيل اصلاح طرح هندسي تقاطع‌هاي پر ترافيك، احداث كنارگذر اردبيل موسوم به كمربندي سوم، احداث مجموعه چند تقاطع غير هم‌سطح در چهار جهت جغرافياي اصلي اتخاذ شد. مشکل تقاطع غير هم‌سطح قدس به دليل واقع شدن در منطقه گردشگري پارك معلم و مجموعه‌اي از معابر شرياني كه به دليل عرض كم خيابان‌ها از حداقل استاندارهاي ترافيكي نيز برخوردار نيستند از سال 86 تاكنون به يكي از دغدغه‌هاي ترافيكي شهر اردبيل تبديل شد و بالاخره در نيمه دوم سال 94 با تامين منابع مالي به مورد اجرا گذاشته شد. پروژه تقاطع غير همسطح ميدان قدس اردبيل در يكي از پرترددترين مناطق شهر اردبيل بر روي خيابان‌هاي شهدا، تقاطع امام خميني، شهيد يسري (والي)، خيابان معلم و خيابان شهيد مطهري گسترده شده و سطحي معادل 71710 مترمربع را در بر مي‌گيرد.

مشخصات كلي و احجام پروژه:

 • نوع قرارداد: تأمین متریال و ساخت (PC)
 • کارفرما: شهرداری اردبیل
 • مشاور: مهندسین مشاور ره آزما
 • تاریخ شروع عملیات اجرایی: اسفند ماه 1394
 • مدت قرارداد:  24 ماه
 • طول عرشه پلها: 686 متر
 • بزرگترين دهانه پل: 4/21 متر
 • عرض سواره روي پل اصلي:  2/10
 • تعداد رمپ‌هاي دسترسي:  4 رمپ
 • تعداد پايه‌هاي پل اصلي و جانبي‌ها:  57 پایه
 • مجموع طول مسير‌هاي اصلي و فرعي:  1380 متر
 • نوع و سيستم پايداري پل:  سازه فلزی
 • مساحت عرشه پل:  33000 متر مربع
 • حجم بتن‌ريزي:   37000 متر مکعب
 • وزن آرماتوربندي:   5300 تن

اطلاعات پروژه

موقعیت پروژه:
اردبیل، سرعین
منطقه:
---
نوع پروژه اجرایی:
جاده
 
تاریخ شروع پروژه:
چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1395
تاریخ پایان پروژه:
شنبه, 01 ارديبهشت 1397