تقاطع های غیر همسطح میدان های جهاد و بسیج شهریار

تنها راه برون رفت از مشکلات شهری و حل ترافیک سنگین در دو میدان بزرگ جهاد و بسیج که منجر به ایجاد ترافیک برای مردم شهریار و مسافران عبوری شهرهای شمال غرب کشور از معبر میدان های مذکور برای رسیدن به فرودگاه امام خمینی (ره) شده است، ساخت تقاطع‌‌های غیرهمسطح و زیرگذر بود. ‏بر همین اساس کارشناسان امر که مطالعات گسترده‌ای را برای احداث دو تقاطع غیر همسطح انجام دادند، در مجموع تنها راه خروج از ترافیک سنگین میدان‌های یادشده را احداث تقاطع و زیرگذر دیدند و این امر باعث شد شرکت هنزا بعنوان پیمانکار احداث این پروژه عملیات اجرایی را آغاز نماید.

مشخصات كلي و احجام پروژه:

 • نوع قرارداد: تأمین متریال و ساخت (PC)
 • کارفرما: شهرداری شهریار
 • مشاور کارفرما: مهندسین مشاور پاسار
 • مدت قرارداد: 30 ماه
 • طول عرشه پل اصلي: 400 متر
 • بزرگترين دهانه پل: 35 متر
 • عرض سواره روي روگذر اصلي: 10 متر
 • تعداد پايه‌هاي پل اصلي: 7 پایه
 • نوع و سيستم پايداري پل: تابلیه بتنی
 • مساحت عرشه پل اصلی: 3060 مترمربع
 • حجم عملیات خاکی: 88000 مترمکعب

اطلاعات پروژه

موقعیت پروژه:
تهران - شهریار
منطقه:
---
نوع پروژه اجرایی:
جاده
 
تاریخ شروع پروژه:
دوشنبه, 19 آذر 1397
تاریخ پایان پروژه:
چهارشنبه, 19 خرداد 1400